איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל
פארבאנד פון ווילנער און אומגעגנט אין ישראל
THE ASSOCIATION OF JEWS FROM
VILNA AND VICINITY IN ISRAEL

 
עברית  |  English  |  

דף הבית >> אישים >> פרטיזנים >> ו
ישראל פילובסקי
יליד וילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי היה כלוא בגטו וילנה. יצא עם אחיו ליערות. הצטרף לפרטיזנים ועסק ברכישת נשק מאיכרי הסביבה עבור המחתרת בגטו.
רוזה פיינמן
ילידת וילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי נכלאה בגטו וילנה. חברה במחתרת הלוחמת בגטו. יצאה מהגטו ליערות במטרה להצטרף לפרטיזנים.
אליהו פופקו אלקה
חניך "פרייהייט" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי נכלא בגטו וילנה. הועסק ע"י הגרמנים במחסני נשק שלל שנמצא סמוך לוילנה. ניצל עבודה זו להברחת נשק עבור המחתרת בגטו. יצא ליערות רודניקי (Rudniki) במטרה להצטרף לפרטיזנים.
חיה פופקו
חברת "דרור" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי נכלאה בגטו וילנה. חברה ב"קבוצת המאבק השנייה". בדירתה התקיימו פגישות של המחתרת.
מוטל פוקס
חבר "דרור" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי נכלא בגטו המקומי. חבר "קבוצת המאבק השנייה". ניספה.
לוסיה פלר גאליה
ילידת וילנה (Vilnius). בוגרת ביה"ס התיכון בעיר. עם הפלישה הגרמנית הסתתרה זמן מה כנוצרייה במנזר. כעבור זמן עזבה את העיר, ואחר נדודים הגיעה למחנה העבודה בדבורץ (Dvorets). במחנה עבדה כאחות בביה"ח וטיפלה בפרטיזנים פצועים. הפרטיזנים צירפוה לשורותיהם. תחילה לחמה עם פלוגת "זאייצב", מאוחר יותר הצטרפה לגדוד "בולאק", ובאוקטובר 1943 הגיעה לפלוגת הד"ר אטלס. מילאה תפקיד של אחות. נפלה בקרב.
משה פייגנברג, ד"ר
רופא מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני עבד כרופא במחנה עבודה בסביבת וילנה. עסק בניפוק תעודות מחלה מזוייפות לחברי המחתרת. הכין תרופות ותכשירים רפואיים לפרטיזנים ביער. הגיע ליערות זמן קצר לפני שחרור וילנה מידי הגרמנים. ניצל. פירסם ספר בשם "וילנה תחת העול הנאצי" (Wilne Untern Nazi Joch).
דב שניידר בוריה

בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). מראשוני המארגנים של מחתרת "בית"ר" בגטו. חדרו שימש כאכסנייה למגורים ולפגישות מחתרתיות. ניצל את תפקידו במוסד לעבודה סוציאלית כדי לסייע לפעילות מחתרתית. סירב לפקודת המשטרה היהודית לעבור לגטו בפוניבז` (Panevezys) והסתתר בבונקר. נאסר ע"י הגרמנים ונשלח למחנה ריכוז באסטוניה. ניספה.
לוסיק שפירא
סטודנט מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נאסר ע"י הגרמנים ונשלח לעבודה במחנה ה.ק.פ. נמנה עם מארגני המחתרת במחנה. אירגן את הנוער להתקוממות מזויינת. פעל להשגת נשק וערך הכנות ליציאה ליער. קיים קשרים עם פרטיזנים יהודים באמצעות זלדה טרגר. אירגן חפירת מנהרה אל הצד הארי. ימים ספורים לפני שחרור וילנה הקיפו הגרמנים את המחנה, ומרבית חברי המחתרת ירדו למנהרה. לאחר שסירבו חברי המחתרת לצאת מן המנהרה, הטילו הגרמנים רימונים אל תוכה. לוסיק וחבריו נהרגו במהלך המתקפה.
לא ידוע שר
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). נשלח ע"י הגרמנים לעבודה במחנה ה.ק.פ. הסמוך לעיר. חבר המחתרת שהתארגנה במחנה. בעקבות הלשנה, נרצח ע"י הגרמנים, עת ניסה לברוח מהמחנה דרך מנהרה שחפרו אנשי המחתרת.
שמואל שפירא
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת "קבוצת המאבק השנייה" בגטו. יצא עם קבוצתו של אלחנן מגיד ליערות והצטרף לפרטיזנים. נפצע קשה בעת פעולה ונפטר כעבור זמן קצר.
רסיה שפירא
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). חברה במחתרת "קבוצת המאבק השנייה". יצאה ליערות והצטרפה לפרטיזנים.
יודל צ`פלינסקי
בתקופה שלפני פרוץ מלחמת העולם השנייה היה פעיל במפלגה הקומוניסטית. ריצה עונש מאסר של 8 שנים בגין פעילות קומוניסטית בלתי לגאלית. לאחר פרוץ מלחמת רוסיה - גרמניה (22.06.1941) וכיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת הלוחמת בגטו. בדירה משותפת לו ולחבר מחתרת נוסף פעל בית דפוס מחתרתי. לא נמנה עם היוצאים מן הגטו. נשאר עם בני משפחתו. ניצל.
ללה ציפלוביץ`
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). חברה במחתרת "פ.פ.או." בגטו. פעלה כקשרית.
אברהם פינצ`וק
היה מנהל מושב - זקנים בוילנה (Vilnius). עם כניסת הגרמנים נכלא בגטו. היה פעיל מרכזי בריכוז "הנוער הציוני". כשהחלו הדיונים על הקמת המחתרת בגטו וילנה, תיווך בין א. קובנר לי. גלזמן.
חצקל איפא
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). הצטרף למחתרת שפעלה בגטו. חבר ב"חמישייה" לוחמת.
טבקה שרס
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). משם הועבר למחנה "ה.ק.פ.". חבר במטה האפ.פ.או. במחנה. נטל חלק בפעולות להשגת נשק ובתכנון הבריחה מן המחנה אל היערות. בעקבות ניתוק המחנה והגברת השמירה הגרמנית מסביבו, נפלה תכנית הבריחה. עם חיסול המחנה נרצחו מרבית הכלואים במחנה ועמם גם החברים מהמחתרת.
לא ידוע מוסניק
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). הצטרף למחתרת שהתארגנה בגטו. חבר ב"חמישייה" שבדירתה אוכסן בית הדפוס המחתרתי. ניצל.
בלומה סבירסקי (לוין)

מוצאה מבית ציוני. בזמן הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius) היתה חברה במחתרת האנטינאצית. בהמשך יצאה ליערות רודניקי והצטרפה ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים. עלתה ארצה.
אריה (לייב) שפטל
פעיל במפלגת פועלי ציון (צ.ס.). מורה. בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). בגטו היה פעיל במפלגה. עסק בהוראה, היה חבר בוועד המורים, אסף חומר ארכיוני ופעל להצלת אוצרות התרבות היהודית מידי הנאצים. היה חבר במחתרת של הפ.פ.או. הוגלה למחנה ריכוז באסטוניה שרד. עלה ארצה.
בניה מצקביץ`
אברהם ז`לזניקוב
מיכאל (משה) אוקונייב
גרשון קפלן
פרטיזן בחטיבה הליטאית "יורגיס". נשלח לבצע פעולה בווילנה (Vilnius) ועקבותיו נעלמו.
לא ידוע איצקוביץ`
בזמן היותו כלוא בגטו וילנה (Vilnius) שירת במשטרה היהודית. במקביל, היה חבר במחתרת ב"קבוצת המאבק השנייה". יצא ליער והצטרף לפרטיזנים. הוצא להורג ביער, לפי פסק - דין בעוון שיתוף פעולה עם הגרמנים, כשהיה שוטר בגטו.
אח ב` אזגוד
שם פרטי לא ידוע. חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). הוא ואחיו השתייכו לקבוצה של בורקה פרידמן.
אח א` אזגוד
שם פרטי לא ידוע. חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). הוא ואחיו השתייכו לקבוצה של בורקה פרידמן.
אליהו בארן
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת המקומית. עבד במחסן נשק גרמני משם הבריח אמצעי לחימה לפרטיזנים פולנים. הוגלה למחנה באסטוניה הצליח לברוח מהמחנה, שב לוילנה והמשיך לפעול במחתרת. נתפס יחד עם שני פולנים ובידו תרמיל גב עם נשק. אליהו נחקר בעינוים על ידי הגרמנים, אך לא מסר דבר. נורה למוות בפונאר.
מרדכי קופשטיין מוטל
הגיע ליערות רודניקי מגטו וילנה (Vilnius) והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים. השתתף בקרבות ובפעילות חבלנית נגד האוייב הנאצי, נפצע קשה לאחר ביצוע משימת מיקוש בחברת ארבעה מחבריו. לא הסכים שחבריו יסכנו את עצמם וישאו אותו על כפיהם עד לבסיס, על כן ירה בעצמו ומת.
סוניה אבודזינסקי
בוגרת גימנסיה. בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius) חברה פעילה במחתרת האנטינאצית נרצחה בעת חיסול הגטו.
אברהם אבודזינסקי
חבר פעיל במחתרת בית"ר בגטו וילנה (Vilnius) הוגלה למחנה באסטוניה, ניצל, עלה ארצה.
טוביה ברומברג
בעת הכיבוש הגרמני נקלע לגטו בעיירה פוליגון (Poligon). ב- 5 באפריל 1943 הובל, יחד עם שארית היהודים מהעיירה להוצאה להורג, אך בדרך מקרה הגיע לווילנה (Vilnius). ברח מהגטו עם אחרים ליערות והצטרף למלחמה הפרטיזנית נגד הגרמנים ועוזריהם. אחרי שחרור האיזור על ידי הצבא האדום גוייס לשורותיו ונשלח לחזית. נפצע בקרבות אך אחרי שהחלים חזר להילחם. עלה ארצה.
לייבקה גלזר
בוגר הגימנסיה הריאלית בווילנה (Vilnius). בפרוץ המלחמה, ביוני 1941, ברח מווילנה ואחרי נדודים הצטרף לפרטיזנים ביערות נאצ`א. השתתף בקרבות רבים נגד הגרמנים ועוזריהם המקומיים. נפל בקרב.
שרה גורוויץ`
הגיעה ליערות נאצ`ה חמושה באקדח והצטרפה לפרטיזנים הלוחמים. השתתפה בפעולות קרביות למרות גילה המתקדם - כבת ארבעים. בספטמבר 1943 השתתפה בפעולה לרכישת תחמושת. קבוצתה שמנתה חמישה לוחמים, עליה פקד בנה גרישה, נתקלה בפלוגת חיילים גרמנים ובקרב שהתפתח עימם שרה נפגעה ונפלה ארצה, בנה, המפקד והמקלען קם במלוא קומתו תקף את הגרמנים והרג בהם.
דונקה שפירא
יצאה מגטו וילנה (Vilnius), בקבוצה, ליערות נארוץ` והצטרפה, ללחימה הפרטיזנית.
טייבל לא ידוע
פרטיזנית, נפלה בקרב יחד עם חבריה ליחידה המפקד שפסל בורוביק והלוחמים טאניה ביבר, מוטל מרטצקי, ראובן לוין, פנחס צלניקר ויאשקה קאווה.
לא ידוע האוז
ב- 24 בדצמבר 1941 נתגלה על ידי אנשי אס-אס במחבוא בגטו, התנפל על הגרמנים ובאגרופיו נלחם עימם, והם הרגו אותו.
אלכסנדר סטוקליצקי סשה
במלחמת פולין גרמניה, שפרצה ב - 1 בספטמבר 1939 נלחם נגד הגרמנים. נפל בשבי הגרמני, נמלט מהשבי וחזר לווילנה (Vilnius). בעת הכיבוש הגרמני נכלא במחנה עבודה, הצטרף למחתרת ואימן את חבריה בהפעלת נשק. ב- 29/1/1943 ברח, יחד עם אחרים, מהמחנה ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הנאצים. השתתף בפעולות קרביות רבות ובאחת מהן נפצע ברגלו. בגלל הטיפול הרפואי הלקוי לקה בהרעלת דם, הועבר במטוס משדה התעופה הפרטיזני לבית חולים צבאי במוסקבה (Moskva) שם נותח, אך תוך כדי ביצוע הניתוח הוא מת.
אברהם סוקולצ`יקי
יליד וילנה (Vilnius). בשנת 1940 עבר עם הוריו לסוורז`נה (Novyyseverzhen), למד בבית ספר. כשהגרמנים כבשו את העיירה נשלח לעבודת פרך במנסרה. נמלט ליערות ונתקבל לגדוד הפרטיזני "ז`וקוב" שם הועסק בתפקידים לא קרביים. לאחר שחרור האיזור גוייס לצבא האדום. נפל בקרב בחזית.
מאיר פלדמן
בפרוץ המלחמה בשנת 1941 היה במינסק (Minsk), חבר פעיל במפלגה הקומוניסטית. בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו המקומי והיה מהפעילים במחתרת האנטינאצית. בין היתר התמחה בייצור תעודות זיהוי מזוייפות בהן צויידו חברים מהמחתרת. בהמשך יצא ליער ונלחם נגד האוייב הנאצי. נפל בקרב כשפנה, יחד עם אחרים, להקמת בסיס פרטיזני נוסף.
לא ידוע פרידה
היתה כלואה בגטו וילנה (Vilnius), חברה במחתרת האנטינאצית של "יחיאל". עזבה את הגטו יחד עם בעלה בקבוצה הראשונה שפניה היו מועדות ליערות רודניקי, כדי להקים בסיס לחברים שיבואו בעקבותיהם. בדרך נקלעה קבוצתה למארב של האוייב ונפלה בקרב.
נחום רודשבסקי נוחקה
ברח מגטו וילנה (Vilnius) ליערות והצטרף לפרטיזנים. לקח חלק בקרבות רבים ובפעולות חבלה. נשלח יחד עם ארבעה לוחמים אחרים לעקור עמודי טלפון בכביש לידה (Lida) - וילנה ונהרג ממוקש שהתפוצץ.
אימקה לובוצקי
בוגר הגימנסיה הראלית בווילנה (Vilnius). בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה, היה חבר במחתרת האנטינאצית פ.פ.או. ובהמשך יצא ליער והצטרף לפרטיזנים. השתתף בקרבות רבים ונלחם באומץ-לב. נהרג יחד עם עוד ארבעה פרטיזנים מגדודו בעת שחיבל בעמוד טלפון שהיה ממוקש.
יעקב לבד יאנדז`ה
חבר ההנהגה של "השומר הצעיר" בעל כשרונות אומנותיים. בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת. בראשית שנת 1942 עבר לגטו ביאליסטוק (Bialystok). נתפס על ידי הגרמנים ב- 5 בפברואר 1943 ושולח ברכבת לטרבלינקה (Treblinka) בדרך קפץ מהרכבת, חזר לגטו ביאליסטוק ופעל במחתרת. היה פעיל בין היתר בהכנת תעודות מזוייפות. לקח חלק במרד שפרץ באוגוסט בגטו ביאליסטוק ונפל בקרב.
לונקה לא ידוע
נער. נמלט מגטו וילנה (Vilnius) והגיע לגטו שבעיר לידה (Lida), שם התחבר למחתרת האנטינאצית שפעלה בגטו. לונקה היה המקשר של המחתרת המקומית עם הפרטיזנים שבסביבה ובהמשך גם הצטרף לגדוד "איסקרא". לאחר מכן עבר עם קבוצת לוחמים יהודים ליערות נאליבוקי. צורף לגדוד של בילסקי, הוליך יהודים מהגטו ליער ואסף ידיעות לתועלת הפרטיזנים. נתפס בעקבות הלשנה כשבידו מכתבים שנשא עימו מהגטו ליער, אך הצליח לבלוע את המכתבים והם לא נפלו בידי שוביו. נחקר בעינויים, אך לא מסר דבר עד שנפח את נשמתו.
מרדכי לווינסון
נלחם כפרטיזן. בסוף חודש מאי 1944 היה בסיור עם קבוצת פרטיזנים מיחידתו והם הבחינו באדם בודד המסתובב בסביבה. האיש נקרא להזדהות, אך במקום זאת עשה הכל כדי להתחמק מפניהם. מרדכי ירה באיש והוא נפל. בבדיקה הסתבר שהאיש שנורה השתייך לגדוד הפררטיזני "אוריול". לווינסון הועמד לדין בגין המעשה שעשה והוצא להורג.
משה (מווילנה) לווין
ברח מהגטו בווילנה (Vilnius) ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית. נלחם בעוז עם האוייב הנאצי. נפל בקרב.
יוסף (מווילנה) רודניצקי יאשא
ברח מהגטו בווילנה (Vilnius) ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים. השתתף בקרבות, ובאחד מהם כשחש לטפל בחבר שנפצע, הוא נפגע בעצמו, ונהרג.
מקס רוזביץ`
ברח מגטו וילנה (Vilnius) ליערות והצטרף לפרטיזנים. נפל בקרב נגד "הפולנים הלבנים" (א.ק.).
ישראל רבינוביץ` איזיה
יליד וילנה (Vilnius), תלמיד מבריק בגימנסיה, הצטיין בלימודי המתמטיקה. בפרוץ המלחמה היה בז`טל (Dyatlovo) וכשהגרמנים כבשו את העיר נכלא בגטו המקומי. נמלט מהגטו ליערות והצטרף לפרטיזנים. בגלל גילו הצעיר לא צורף מיד ללוחמים הפעילים, אך במרוצת הזמן שובץ כלוחם מן המנין ופעל כמקלען. השתתף בקרבות רבים גילה תושייה ואומץ לב. נפל בקרב.

 

מקור הרשימה: ארגון הפרטיזנים

 

Go Back  Print  Send Page
 e-mail vilna.il@gmail.com בית וילנה, שד' יהודית, 30  ת.ד. 65220,  תל אביב 67016, טלפון 5616706 03
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים