איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל
פארבאנד פון ווילנער און אומגעגנט אין ישראל
THE ASSOCIATION OF JEWS FROM
VILNA AND VICINITY IN ISRAEL

 
עברית  |  English  |  

דף הבית >> אישים >> פרטיזנים >> ה
גמקה שטורמן
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו. שירת מטעם המחתרת במשטרה היהודית. יצא ליערות ולחם כפרטיזן. נפל בקרב.
משה שימילסקי
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת שהתארגנה בגטו. עבד בסדנה מחתרתית להרכבת חומרי נשק ותיקון נשק פגום עבור המחתרת.
חיים שליאגמן
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת שהתארגנה במחנה. יצא ליערות והצטרף לפרטיזנים. בעת מילוי משימה קרבית, נתפס ועונה למוות.
רחל צימרמן
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלאה בגטו וילנה. חברת מחתרת פ.פ.או. בגטו. יצאה ליערות והצטרפה לגדודים הפרטיזנים "מוות לפשיזם" ו"המאבק".
לובה נידבידקא ליבקה
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). נמלטה מהגטו אל יערות רודניקי (Rudniki) והצטרפה לפרטיזנים. יצאה עם קבוצת לוחמים יהודים לפעולה קרבית. פרטיזנים יהודים בטעות פתחו עליהם אש, ובעת מנוסתה טבעה בנהר יחד עם חברתה קאטיה.
פלה צלניק
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). חברת המחתרת הלוחמת בגטו. יצאה ליער והצטרפה לפרטיזנים.
נתן צלניק
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר המחתרת הלוחמת בגטו. יצא ליערות והצטרף לפרטיזנים.
אברהם צלניק אברשה
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר המחתרת הלוחמת בגטו. יצא ליער והצטרף לפרטיזנים.
יצחק קויפמן
חבר "פע"צ צ.ס" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר המחתרת הלוחמת בגטו. נשלח למחנות הריכוז באסטוניה. במחנות אלה סייע בארגון פלוגות שברחו ליער והצטרפו לפרטיזנים. הצליח לברוח ממחנה הריכוז ארדה (Arada) באסטוניה. ניצל.
שמריהו קצ`רגינסקי שמרקה
מן הבולטים במשוררי היידיש. יליד וילנה (Vilnius). בנעוריו, חבר המפלגה הקומוניסטית. ריצה תקופת מאסר בכלא על פעילותו הפוליטית. נמנה עם מארגני קבוצת המשוררים "יונג ווילנע". עם כיבוש וילנה ע"י הגרמנים עזב את העיר, אולם שב אליה לאחר זמן קצר. הצטרף למחתרת שפעלה בגטו ועסק בהברחת והצלת אוצרות ה"יווא" (יידישער וויסנשאפלטליכער אינסטיטוט - מכון מחקר ליהדות). במקביל חיבר שירים שנישאו בפי יהודי הגטו. בספטמבר 1943 יצא ליערות והצטרף לפרטיזנים. עליו ועל המשורר סוצקובר הוטל לרשום את קורות חטיבת הפרטיזנים. לאחר שחרור האזור מידי הגרמנים, שב לוילנה ומונה כמנהל המוזיאון היהודי. ב - 1946 עבר ללודז` (Lodz), המשיך בפעילות ציבורית ולאחר פוגרום קיילץ (Kielce) עבר לפריז (Paris). נמנה עם מארגני אגודת סופרי יידיש, פעל בהתאחדות עולי פולין ונבחר כחבר לשכת הקונגרס העולמי לתרבות יהודית. ב - 1950 עבר לארגנטינה ופעל בקרב הקהילות היהודיות באמריקה. ניספה בתאונת מטוס. עם הידועים שבספריו נמנים: "חורבן וילנה", "הייתי פרטיזן", "פרטיזנים באים" ו"שירים מן הגטאות והמחנות".
רבקה קרפינקס
חברת "בית"ר" מוילנה (Vilnius). בימי השלטון הרוסי בוילנה פעלה במחתרת "בית"ר". ביתה שימש כבית דפוס מחתרתי להדפסת והפצת חומר מחתרתי. בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה. חברת המחתרת הלוחמת בגטו. נטלה חלק בקרבות ובפעולות המחתרת. ביום חיסול הגטו נמלטה ליערות רודניקי (Rudniki) דרך תעלות הביוב והצטרפה ללחימה בשורות הפרטיזנים. נטלה חלק בקרבות עד שחרור האזור מידי הגרמנים. שבה לוילנה ופעלה להעברת יהודים לארץ ישראל. במאי 1945 עברה לוורשה (Warszawa) והמשיכה בפעולות ההצלה. בקיץ אותה שנה עברה לבודפשט (Budapest) בשליחות "בית"ר". כן פעלה כנציגת "בית"ר" באיטליה. נפטרה לאחר מחלה ממושכת.
רחל קרפיבניק
חברת "בית"ר" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו. חברת המחתרת הלוחמת בגטו. יצאה בשליחותו של יוסף גלאזמן לגטו קובנה (Kaunas). לא ידוע האם שליחות זו הצליחה. שבה לגטו ונספתה במהלך חיסול הגטו.
יצחק קובלסקי איציק
חבר "בית"ר" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר המחתרת בגטו. אירגן את בית הדפוס המחתרתי בגטו, אשר הפיץ כרוזים ועלונים מחתרתיים. פעל כסייר מודיעין. יצא ליערות ואירגן גם שם בית דפוס מחתרתי. קורות בית הדפוס המחתרתי בוילנה מתוארים בספרו "די געהיימע דרוקערי (דפוס המחתרת)", שראה אור בשנת 1954 בניו יורק.
דוד וידצקי דודיק
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). היה פעיל שם במחתרת הגטו. הוציא ממשרד גרמני סכום של 35.000 רובל ומסרו לרשות המחתרת, לשימוש במאבק. ביולי 1943 היה בין היוצאים מהגטו ליערות נארוץ` (Narotsh), בקבוצתו של גלאזמן. לאחר מכן הגיע ליערות רודניקי (Rudniki) עם קבוצה, כדי להקים את הבסיס הפרטיזני במקום.
בתיה פרידמן
חברה במחתרת "קבוצת המאבק השנייה" בגטו וילנה (Vilnius). יצאה ליערות עם קבוצה בפיקודו של צ`וזוי.
לא ידוע פרידה
חבר "בית"ר" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת הלוחמת בגטו. שירת כקצין משטרה במשמר השער בגטו. יחד עם אשתו, נמנה עם הבורחים ליערות רודניקי (Rudniki) במטרה להקים בסיס פרטיזני. נפל בקרב.
מיכאל קובנר
אחיו הצעיר של אבא קובנר. חניך "השומר הצעיר" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת פ.פ.או. נטל חלק פעיל בהכנות למרד בגטו. בין היתר, ביצע פשיטה על מחסן בגדים גרמני והוציא ממנו בדים שנמכרו תמורת כסף ששימש עבור נשק למחתרת. כן מילא תפקיד של מדריך נשק ללוחמי המחתרת. יצא ליערות נארוץ` (Narotsh) והצטרף לגדוד הפרטיזנים "נקמה". נפל בקרב.
צבי קוצ`אר הירשקה
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ורשה (Warszawa). מלוחמי המחתרת הלוחמת בגטו. נטל חלק בקרבות מרד ינואר 1943 בגטו.
הדסה קמינצקה
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). חברה במחתרת פ.פ.או. בגטו. נספתה במהלך האקציה של יהודי הגטו.
דב פרידמן בורקה

פעיל "בית"ר" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. שירת מטעם המחתרת במשטרת הגטו היהודית. ניצל תפקיד זה לצורך זיוף תעודות ומסמכים עבור חברי המחתרת. עמד בראש אחת הקבוצות שיצאה ליערות במטרה להכין בסיס פרטיזנים. נפל בקרב עם "פולנים לבנים", בקיץ 1943.
רחל מרקוביץ רשקה

בוגרת גימנסיית "תרבות" ופעילה בתנועת "השומר הצעיר" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה. חברת מחתרת. פעלה כקשרית ראשית של המחתרת. עם חיסול הגטו יצאה אל היערות דרך תעלות הביוב והצטרפה לגדוד הפרטיזנים "הנוקם". נפלה בקרב.
בלומה מרקוביץ

בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלאה בגטו. חברת מחתרת "פ.פ.או.". באמצעותה העבירה מפקדת הארגון בגדים והוראות לפרטיזנים שביערות הסביבה. יצאה מהגטו דרך תעלות הביוב אל יערות רודניקי (Rudniki). הצטרפה לגדוד הפרטיזנים "הנוקם", ולחמה בשורותיו. נטלה חלק בקרבות על שחרור וילנה. נפלה בלילה הראשון של וילנה המשוחררת, בעת הפצצה גרמנית על העיר.
שיינה לונסקי
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלאה בגטו המקומי. חברת הוועד של המפלגה הקומוניסטית בגטו. יזמה קשרים עם הארגונים שדגלו במאבק מזויין נגד הגרמנים. נמנתה עם מייסדי הפ.פ.או.
טוסיה ליכטנשטיין
פעלה בסניף "בית"ר" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני יצאה בשליחות התנועה לגטו ביאליסטוק (Bialystok), משם שבה לוילנה. נספתה ימים ספורים לפני שחרור העיר ע"י הצבא האדום.
פסח מגיד
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלא בגטו והצטרף למחתרת. חבר בקבוצת הלוחמים שיצאה מגטו וילנה ליערות רודניקי (Rudniki) במטרה להצטרף לפרטיזנים.
שורקה מאזיץ
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלא בגטו. הועסק ע"י הגרמנים כפועל רכבת. בראשותו התארגנה בקרב פועלי הרכבת קבוצת חבלנים, שעסקה בפירוק פסי הרכבת ובהעברת מידע לפרטיזנים על תנועת הרכבות.
שושנה ליכטנשטיין
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלאה בגטו המקומי, והצטרפה למחתרת. ב - 13 בספטמבר 1943 יצאה ליערות רודניקי (Rudniki) במטרה להצטרף לפרטיזנים.
בתיה לוין
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלאה בגטו המקומי. חברת מחתרת. יצאה מן הגטו אל יערות רודניקי (Rudniki) עם הקבוצה המאורגנת הראשונה. נספתה.
ישראל לובצאנסקי
בימי הכיבוש הגרמני היה כלוא בגטו וילנה (Vilnius). חבר המחתרת שהתארגנה בגטו. יצא ליערות רודניקי (Rudniki) עם קבוצה בפיקודו של יוסף גלאזמן.
דוד לוין
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים היה כלוא בגטו המקומי, והצטרף למחתרת. יצא ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרף לפרטיזנים. באפריל 1943 חזר עם קבוצת לוחמים לגטו וילנה, במטרה להבריח יהודים מן הגטו אל היער.
יאנקל מיליקובסקי
חבר "השומר הצעיר" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר פעיל במחתרת "פ.פ.או." בגטו. יצא ליערות רודניקי (Rudniki) ונלחם בשורות גדוד הפרטיזנים "הנוקם". הצטיין בפעולות חבלה ברכבות גרמניות. לאחר שחרור האזור מידי הגרמנים, גוייס לצבא האדום. נפל בקרב על ברלין (Berlin).
יצחק מאצקביץ איזיה
חבר "הנוער הקומוניסטי" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. הצטרף למחתרת. יצר קשר עם קבוצת צנחנים רוסיים, בעקבות זאת סוכם שמחתרת ה"פ.פ.או." בגטו תעסוק בפעולות ריגול וחבלה. במהלך קיץ 1942 ערך מאצקביץ דוחות יומיים על תנועת הרכבות הגרמניות, ואלה הועברו ע"י הפרטיזנים למוסקבה. יצא מהגטו עם קבוצתו של יוסף גלאזמן והצטרף לפרטיזנים ביערות נארוץ` (Narotsh). נפל בקרב.
ליובה מדז`ביצקה
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלאה בגטו המקומי. חברת המחתרת בגטו. יצאה ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרפה ללחימה בשורות הפרטיזנים.
זאב מאצקייביץ
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלא בגטו המקומי. חבר המחתרת שהתארגנה בגטו. פיקד על אחת היחידות הראשונות ב"פ.פ.או.".
לא ידוע מאנקוויץ`
מראשי הריכוז של "הנוער הציוני" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו המקומי. חבר המחתרת שהתארגנה במקום. נשלח למחנה המוות באסטוניה. ניספה.
איסר לובוצקי

בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו.
בלה מלמד
אחות במקצועה, מוילנה (Vilnius). חברת קיבוץ "שחריה". בימי הכיבוש הסובייטי שהתה בקיבוץ באזור וילנה. עם הכיבוש הנאצי נכלאה בגטו וילנה. הצטרפה למחתרת ופעלה כקשרית בגטו. נאסרה מחוץ לגטו, בתחנת הרכבת במלאקיניה (Malkinia), ונשלחה למחנה המוות אושוויץ (Auschwitz). ניצלה.
טובה מזיא
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלאה בגטו המקומי. יצאה ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרפה ללחימה בשורות הפרטיזנים.
חיים נפולאון
בימי הכיבוש הגרמני היה כלוא בגטו בעירו, וילנה (Vilnius). חבר המחתרת הלוחמת. ניספה במהלך הקרבות בגטו.
פימה מינץ
מורה מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי היה כלוא בגטו וילנה. חבר פעיל במחתרת. נתפס ע"י הגרמנים ונשלח למחנה עבודה סמוך לוילנה. השתתף בישיבה אשר דנה בבריחה מהמחנה ויציאה ליערות.
יצחק מלמד
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלא בגטו המקומי. חבר המחתרת שהתארגנה במקום. חלה אנושות במהלך שהותו בגטו. נרצח.
זאב סאלון וולפקה
חבר "דרור" מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. הועסק ע"י הגרמנים במחסן של נשק שלל. הבריח למחתרת נשק מהמחסן. ניספה.
משה סאראחן
בן למשפחת פועלים מווילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הנאצי נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת שהתארגנה בגטו. יצא מן הגטו אל יערות רודניקי (Rudniki) והצטרף לפרטיזנים. יצא בקבוצה, שפיקד עליה חיים לזר, להקים בסיס ביערות נאצ`ה (Nache), אולם עקב המצור של הגרמנים, המשימה לא בוצעה. בדרך שובה של הקבוצה ליערות רודניקי נפל בקרב עם ה"פולנים לבנים".
משה סולונוייץ
חניך "בית"ר" בעירו, וילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הרוסי היה פעיל בתנועה ובמחתרת. לאחר כניסת הגרמנים לעיר, נכלא בגטו המקומי. הצטרף למחתרת "פ.פ.או." ונטל חלק בפעולות. נתפס ע"י הגרמנים ונשלח למחנה ריכוז באסטוניה (Estonia), שם ניספה.
יאשה סודנסקי
חניך הגימנסיה העברית בוילנה (Vilnius). חבר "בית"ר". בימי כיבוש וילנה ע"י הגרמנים, נכלא בגטו המקומי. הצטרף לארגון המחתרת פ.פ.או. שהוקם בגטו. נשלח למחנה ריכוז באסטוניה (Estonia), שם ניספה.
זלמן סאקר
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלא בגטו המקומי. חבר המחתרת שהתארגנה בגטו. יצא בשליחות להצלת אנשים ממחנות עבודה בסביבת וילנה.
אליהו סבירסקי
פעיל "בית"ר" בעירו, וילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני היה כלוא בגטו וילנה. חבר במחתרת הבית"רית בגטו. הצטרף לארגון "פ.פ.או." ויצא ליערות נארוץ` (Narotsh). ביער לחם כפרטיזן ונטל חלק במשימות שונות. לאחר שחרור וילנה, בקיץ 1945, חלה, ובחורף אותה שנה נפטר.
משה נמזר
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלא בגטו המקומי. נשלח למחנה עבודה בסביבות וילנה. נמנה עם מפקדי המחתרת הלוחמת שהוקמה במחנה.
יאנק פאוסט

בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלא בגטו המקומי. חבר המחתרת הלוחמת. מפקד קבוצה. יצא מהגטו אל יערות רודניקי (Rudniki) עם קבוצת הלוחמים האחרונה של "קבוצת המאבק השנייה".
חנה פויסט
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלאה בגטו המקומי. הצטרפה למחתרת בגטו. יצאה ליערות במטרה להצטרף לפרטיזנים.

Go Back  Print  Send Page
 e-mail vilna.il@gmail.com בית וילנה, שד' יהודית, 30  ת.ד. 65220,  תל אביב 67016, טלפון 5616706 03
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים