פרטיזנים ילידי וילנה

רשימת פרטיזנים ילידי וילנה
מתוך אתר הפרטיזנים

שם משפחה   שם פרטי   ארץ הלחימה   מחתרת/ארגון   יחידה
אבודזינסקי סוניה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
אבודזינסקי אברהם ליטא לא צוין
אברמוביץ דינה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
אהרונוביץ אהרון ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
אהרונוביץ` ליפמן פולין לא צוין
אהרונוביץ` הילל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
אויגנפלד (מהרשק) ליבה ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
אופסקין לייב ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
אוקונייב מיכאל (משה) ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד מוות לפשיזם
אורבך אריה ליטא קבוצת המאבק השנייה
אורבך טוביה ליטא קבוצת המאבק השנייה
אזגוד אח ב` ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
אזגוד אח א` ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
איפא חצקל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
איצקוביץ` לא ידוע ליטא קבוצת המאבק השנייה
אלפר יצחק ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
אנגלמן (גלר) יפה ליטא גדוד נקמה (מסט)
אנגלצ`ין דב (בערל) ביילורוסיה מחנה משפחתי
אפרון מאשה ליטא קבוצת המאבק השנייה לא צוין
אפשטיין שמואל ליטא גדוד המאבק (בורבה)
אפשטיין משה ליטא גדוד המאבק (בורבה)
ארונסון משה-מוסי ליטא מחתרת גטו קובנה
אריה גדעון ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
באס לייב ביילורוסיה קבוצת המאבק השנייה
באראן שלמה ליטא גדוד נקמה (מסט)
בארט לייזר ליטא קבוצת המאבק השנייה
בארן אליהו ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
בוגן (קצנבוגן- שחור) רחל ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
בוגן (קצנבוגן) אלכסנדר ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
בויארסקי ציפורה ביילורוסיה גדוד בורבא
בוראקיסקי רחל ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
בורובסקי חיינה ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
בורשטיין יחיאל ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
בורשטיין משה ביילורוסיה גדוד צ`אפאייב
בורשטיין (שפירא) יפה ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
בזאשר ישראל ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
ביג (ביק) אסיה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
בלום אברהם פולין ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
בלקינד יעקב ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
בן אשר לייב ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
בנסקי פייבל ליטא
בסוק חיים-מנחם ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
בראוזה כבולס ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
בראנט דוד ביילורוסיה לא צוין גדוד נקמה (מסט)
ברומברג טוביה ביילורוסיה לא צוין לא צוין
ברומברג חיים ליטא קבוצת המאבק השנייה
ברוש (צוך) יעקב (יענקלה) אסטוניה מחתרת מקומית
ברז`ק פסח ביילורוסיה לא צוין גדוד למען ביילורוסיה סובייטית
ברזאק ד"ר יהודה ביילורוסיה לא צוין גדוד סריוז`א
ברנד מאשה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
ברנט שמעון ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
ברנצובסקי משה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
ברנצובסקי (יוכלס) פניה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
ברנשטיין מירה ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
ברסלין שלום ליטא לא צוין גדוד המאבק (בורבה)
גוברסקי יוסף ליטא לא צוין
גוטלזון גרשון ליטא גדוד נקמה (מסט)
גולדברג זליג ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
גולדשטיין שושנה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד קלינין
גולדשטיין לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
גונטובניק אברהם ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
גופשטיין מרדכי ליטא גדוד המאבק (בורבה)
גורביץ` גרישה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
גורביץ` לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
גורדון הירש ליטא קבוצת יוסף גלאזמן
גורדון ליובקה ליטא קבוצת יוסף גלאזמן
גורדון חיים איטליה לה-פיאמה
גורוויץ` שרה ביילורוסיה לא צוין גדוד לנינסקי קומסומול
גיגוז`ינסקי יצחק ליטא גדוד נקמה (מסט)
גיטלזון גרשון ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
גייבוש יענקעלה ליטא קבוצת המאבק השנייה
גלזר חוה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
גלזר לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
גלזר לייבקה ביילורוסיה לא צוין גדוד נקמה (מסט)
גליק הירש ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
גלפרן נחום ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
גלפרן (גלפרין) טוביה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
גלר שמואל ביילורוסיה גדוד ביילסקי
גרבר לא צויין ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
גרונר הוגו ליטא גדוד נקמה (מסט)
גריז`בסקי בלה ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
דבלטוב שרה ביילורוסיה ארגון יהודי לוחם (אי``ל) לא צוין
דבלטוב דובה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
דובצ`נסקי ישראל ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
דוקשטולסקי זלמן ביילורוסיה גדוד צ`אפאייב
דושינסקי ישראל ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
דייכס פולה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
דיסטל אריה פולין פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
דרוזגניק ברל ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
האוז לא ידוע ליטא לא צוין לא צוין
הויז (האוז) משה ליטא לא צוין לא צוין
היילברג (סולונוביץ`) יהודית ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
המל (זץ) הלנה ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
הרמן (טלרנט, זקלאד) סוניה ליטא גדוד המאבק (בורבה)
וואזגאל לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
וולוז`ינסקי זליג ליטא גדוד מוות לפשיזם
וולוז`ני מאיר - זלמן ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
וולוז`ני פניה ליטא קבוצת המאבק השנייה גדוד הנוקם (מסטיטל)
וולוז`ני יצחק ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
וולפה (זלצברג) שולמית ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
וולץ לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
וולק לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
וידוציאנסקי דוד ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) חטיבת גניס
וידצקי דוד ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
ויטנברג יצחק ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
ויינשטיין לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
ויינשטיין קופל ביילורוסיה ארגון יהודי לוחם (אי``ל) גדוד קדימה (פאראויס)
ויינשטיין לייב - אריה ביילורוסיה ארגון יהודי לוחם (אי``ל) גדוד קדימה (פאראויס)
וילקומירסקי שמואל ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
וינישסקי טייבל ליטא לא צוין גדוד מוות לכובשים (סמרט אוקופנטם)
ורבין (שבצקי) מירה ביילורוסיה חטיבה ליטאית
ורשבצ`יק אליעזר ליטא גדוד המאבק (בורבה)
ורשבצ`יק יחיאל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד לנצחון (זא פוביידו)
ורשבצ`יק - טאובס חסיה ליטא גדוד מוות לפשיזם
ז`בינסקי טולה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
ז`לזניקוב אברהם ליטא לא צוין לא צוין
זאק סימה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
זיבקוביץ` בתיה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
זיו-נר (אזקוט) חנה ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
זיידלסון חיים ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
זקס סלה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
טאטארסקי לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
טברדין רשל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
טוקר זלמן ליטא קבוצת המאבק השנייה
טורגל ינקל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
טיקוצינסקי חיה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
טיקטין זלמן ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
טלרנט אלחנן ליטא גדוד המאבק (בורבה)
טלרנט סוניה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
טרבוצ`ין צבי ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
טרבוצין אריה ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
טרשינסקי לייב ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
יאברוב איזיה פולין פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
יאשונסקי גרגורי ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
יונס אליהו אוקראינה גדוד מדוודייב
ינינסקי לא ידוע ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
ינינסקי לא ידוע ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) חטיבת מרקוב
יעקובסון בנימין ליטא קבוצת המאבק השנייה גדוד נקמה (מסט)
יפה אסתר פולין פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
ישונר שלמה ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
כץ לובה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
כץ בן-ציון ביילורוסיה לא צוין גדוד קלינין
לא ידוע לונקה ביילורוסיה לא צוין גדוד איסקרה
לא ידוע טייבל ביילורוסיה לא צוין גדוד קדימה (פאראויס)
לבד יעקב ביילורוסיה ארגון יהודי לוחם (אי``ל) לא צוין
לבדז` יעקב פולין ארגון יהודי לוחם (אי``ל) לא צוין
לובוצקי ניוסה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
לובוצקי איסר ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
לובוצקי יוסף ליטא גדוד המאבק (בורבה)
לובוצקי דניאל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד לנצחון (זא פוביידו)
לובוצקי אימקה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
לובצאנסקי ישראל ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת יוסף גלאזמן
לווין משה (מווילנה) ליטא לא צוין גדוד המאבק (בורבה)
לווינסון מרדכי ליטא לא צוין לא צוין
לוין דוד ליטא לא צוין לא צוין
לוין בתיה ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת המאבק השנייה
לוין מתתיהו ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
לוין שולמית ליטא מחתרת מקומית גדוד המאבק (בורבה)
לוין בניק ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
לוין שמואל ליטא קבוצת המאבק השנייה
לוין צבי ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד מוות לפשיזם
לוין (מזיא) חיה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
לונסקי שיינה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
לוסקי שמעון ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
לזר (שפירא) חיה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
ליכטנשטיין טוסיה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
ליכטנשטיין שושנה ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת המאבק השנייה
ליפנהולץ מיצקה ליטא
ליפנובסקי-אהרונוביץ` אלה ליטא גדוד המאבק (בורבה)
ליפשיץ יצחק ליטא גדוד מוות לכובשים (סמרט אוקופנטם)
לנדאו אסתר ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
מאגון ליזה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מאזיץ שורקה פולין פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מאנקוויץ` לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מאצקביץ יצחק ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) קבוצת יוסף גלאזמן
מאצקייביץ זאב ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מגיד פסח ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת המאבק השנייה
מדז`ביצקה ליובה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
מדייסקר רבקה ביילורוסיה ארגון יהודי לוחם (אי``ל) לא צוין
מדייסקר סוניה (שיינה) ליטא פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
מוסניק לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מזיא טובה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד המאבק (בורבה)
מיזרץ` פסח ליטא גדוד נקמה (מסט)
מיליקובסקי יאנקל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
מינץ פימה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מיקלישנסקי מנדל ליטא לא צוין גדוד לנצחון (זא פוביידו)
מלמד יצחק ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
מלמד בלה ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת המאבק השנייה
מצקביץ` בניה לא צוין לא צוין לא צוין
מרגוליס רחל ליטא גדוד לנצחון (זא פוביידו)
מרקוביץ רחל ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
מרקוביץ בלומה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
נידבידקא לובה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
ניסנילביץ` (טרגר) זלדה ליטא גדוד נקמה (מסט)
ניסנילוביץ` נתנאל ליטא גדוד הנוקם (מסטיטל)
נמזר משה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
נפולאון חיים ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת המאבק השנייה
סאלון זאב ליטא קבוצת המאבק השנייה קבוצת המאבק השנייה
סאקר זלמן ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
סאראחן משה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
רויזנוולד דינה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
רויטברט ניסן ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) קבוצת המאבק השנייה
רזניק (שפירא) יהודית ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
רטנר יצחק ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
רסל (שברינסקי) אברשה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד לנצחון (זא פוביידו)
שבח ישראל ביילורוסיה לא צוין גדוד אלקסנדר נייבסקי
שוב ברוך ליטא גדוד המשחרר (אוסוובודיטל)
שוורץ שפרינצה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד פרחומנקו
שומכר מאיר ביילורוסיה המבער (איסטריביטל)
שטורמן גמקה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) קבוצת יוסף גלאזמן
שילוביצקי (סילוביצקי) לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שימילסקי משה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שלאקמן (שלאגמן) חיים (יעקב) ליטא לא צוין גדוד לנצחון (זא פוביידו)
שליאגמן חיים ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד הנוקם (מסטיטל)
שמעונוביץ` מיכאל ביילורוסיה לא צוין
שניידר דב ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שפטל אריה (לייב) ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שפירא לוסיק ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שפירא שמואל ליטא קבוצת המאבק השנייה גדוד הנוקם (מסטיטל)
שפירא רסיה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) קבוצת המאבק השנייה
שפירא דונקה ביילורוסיה פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) גדוד נקמה (מסט)
שפרן (פוזנר) חנה ביילורוסיה גדוד נקמה (מסט)
שר לא ידוע ליטא לא צוין לא צוין
שר לא ידוע ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שרס טבקה ליטא פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד) לא צוין
שרשנבסקי ברל ביילורוסיה גדוד המאבק (בורבה)

צרו איתנו קשר:

שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
עמוד-בית-V2_0000s_0000_Rectangle-4-copy-7

צרו קשר

איגוד יוצאי וילנה (בית וילנה והסביבה)
שד' יהודית, 30 תל אביב

למכתבים: ת.ד. 1005, רמת השרון, 4711001 טלפון 5616706 03
vilna.association@gmail.com

הפייסבוק שלנו

שינוי גודל גופנים
ניגודיות