שמואל אפשטיין

בגיטו וילנה השתייך ל"קבוצת המאבק השנייה". יצא ליערות רודניקי עם קבוצתו של בורקה פרידמן. נפל ביער.

לפרטים >>

משה אפשטיין

חבר במחתרת האפ.פ.או. בגיטו וילנה. בהמשך יצא במאורגן ליערות רודניקי והצטרף לפרטיזנים. באחת הפעולות הקרביות רובהו נשמט מידו כתוצאה מפגיעת כדור האויב הגרמני. נצטווה על ידי מפקדו לחפש את נשקו או להשיג רובה אחר אחרת דינו מוות. לאחר שחזר בידים ריקות המפקד הרגו.

לפרטים >>

לייב באס לייבקה

בגיטו וילנה (VILNIUS) השתייך ל"קבוצת המאבק השנייה". יצא מגיטו וילנה והצטרף לפרטיזנים ביערות נארוץ`. לחם ונפל בקרב.

לפרטים >>

לייזר בארט

חבר במחתרת "קבוצת המאבק השנייה". בגיטו וילנה (VILNIUS) יצא ליערות רודניקי והצטרף לגדוד פרטיזני מיוצאי הגיטו.

לפרטים >>

רחל בוראקיסקי

חברה פעילה במחתרת הקבוצה הקומוניסטית בגיטו וילנה (VILNIUS) וב"וועד העזרה הציבורית". יצאה ליערות נארוץ` בקבוצה של אנשי האפ.פ.או. בראשותו של יוסף גלאזמן. הקבוצה עלתה על מארב גרמני, רחל נפגעה ונהרגה.

לפרטים >>

מיכאל שמעונוביץ`

שמעונוביץ` מיכאל
בוגר בית ספר תיכון עברי בוילנה (VILNIUS). כשהגרמנים כבשו את עיר הולדתו ברח משם לגיטו בעיר לידה (LIDA). באביב 1942 ברח, יחד עם קבוצת חברים, ליערות והצטרף לפרטיזנים.
נפל בקרב עם הגרמנים.

לפרטים >>

יעקב (יענקלה) ברוש (צוך)

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) נכלא בגיטו המקומי. בשנת 1943 נתפס והועבר למחנה עבודה באסטוניה (ESTONIA). במחנה זה היה חבר במחתרת האנטינאצית והצליח, יחד עם חבריו לאירגון, לברוח מהגיטו ליערות. מאחר ותכניתם להצטרף לפרטיזנים לא צלחה בידיהם, הקבוצה, ובתוכם יעקב, בנו מחפורת ונשארו מוסתרים עד לשחרור האיזור על ידי הצבא האדום. אחרי השחרור היה חבר בקבוצה שנקמה בתושבים המקומיים ששיתפו פעולה עם הנאצים.
עלה ארצה.

לפרטים >>

חיים ברומברג

חבר במחתרת "קבוצת המאבק השנייה" בגיטו וילנה (VILNIUS). ברח מהגיטו וחי בחוץ בניירות של ארי.

לפרטים >>

פייבל בנסקי

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) ביוני 1941, נכלא בגיטו המקומי. באחד הימים זיהה בקרב שיירת יהודים שהובלו להיירות את הוריו, ופייבל שלף את האקדח שהיה לו, ירה לעבר איש המשמר הנאצי, איש אס.אס. והורגו. הוא המשיך ביריות לעבר אנשי המשמר והצליח לפגוע בשומרים נאצים נוספים. לבסוף ניסה לברוח מהמקום, אך נפגע ונהרג.

לפרטים >>
שמעון ברנט

בגיטו וילנה (VILNIUS) השתייך למחתרת ה-פ.פ.או. יצא ליער בקבוצה של יוסף גלזמן והצטרף לפרטיזנים. נפל בקרב.

לפרטים >>

כבולס בראוזה

בגיטו וילנה (VILNIUS) היתה חברה במחתרת האנטינאצית. עזבה את הגיטו, יחד עם בעלה משה, עם הקבוצה בפיקודו של יוסף גלזמן ליערות נארוץ` והצטרפה לפרטיזנים.
נפלה בקרב יחד עם בעלה.

לפרטים >>
זליג גולדברג

כשהגרמנים כבשו את עיר מולדתו נכלא בגיטו המקומי. בגיטו הצטרף לארגון המחתרת של פ.פ.או. ביצע עבודות חבלה בשדה התעופה הצבאי הגרמני פרבנק (PARABANEK) שעל יד וילנה, שם הועסק בעבודת כפייה.

לפרטים >>

יוסף גוברסקי

היה כלוא בגיטו וילנה (VILNIUS). בגיטו השתייך ל"קבוצת המאבק השנייה", המחתרת האנטינאצית שבראשה עמד יחיאל שיינבוים. יצא ליערות רודניקי בספטמבר 1943 והצטרף לפרטיזנים.

לפרטים >>

לא צויין גרבר

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) נכלא בגיטו המקומי. בגיטו היה חבר בהנהגה של מפלגת פועלי ציון צ.ס. ופעיל במחתרת של האפ.פ.או. נתפס ושולח למחנה עבודה באסטוניה. משם הובל לברגן בלזן (BERGEN-BELSEN) ומת.

לפרטים >>

מרדכי גופשטיין מוטל

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) נכלא בגיטו המקומי. שירת במשטרה היהודית והיה חבר במחתרת של האפ.פ.או. במשמרותיו חיפה על חברי המחתרת שהבריחו נשק לגיטו. יצא ליערות רודניקי והצטרף לפרטיזנים. נפגע פצעי מוות בעת שובו עם חבריו מפיצוץ רכבת של האוייב. אסר על פיקודיו לשאת אותו פצוע, כדי לא להכביד על נסיגתם, ירה בעצמו ומת.

לפרטים >>

גרישה גורביץ`

חבר בקבוצה המחתרתית שהתארגנה במחנה-העבודה ביאלה-וקיה. באמצעות מיצקה באסטומסקי התקשרה קבוצה זו עם "קבוצת המאבק השנייה" בגיטו וילנה (VILNIUS). באחת הלילות, גרישה עם עוד ארבעה מחבריו פרצו למחסן הנשק של השומרים נטלו עימם חמישה רובים, ברחו ליערות והצטרפו לפרטיזנים. גרישה השתתף בקרבות נגד הגרמנים, היה מקלען.
עלה ארצה.

לפרטים >>

הירש גורדון

בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגיטו וילנה (VILNIUS). בגיטו היה פעיל במחתרת של האפ.פ.או והשתתף בפעולות חבלה שביצעו חברי המחתרת במשלוח 165 תותחים שהגרמנים כיוונו לחזית המזרחית. הירש היה גם שותף לפעולת החילוץ של מפקדו גלאזמן בעת שזה הובל כבול בשלשלאות, לפי הוראת ראש היודנראט, למחנה עבודה. יצא מהגיטו עם קבוצת חברי המחתרת בפיקודו של גלאזמן בדרך ליערות נארוץ`, אך בעת המעבר בגשר מעל לנהר הם הותקפו על ידי מארב גרמני ובקרב שהתפתח עם התוקפים נפגע ומת.

לפרטים >>

ליובקה גורדון

בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגיטו וילנה (VILNIUS). בגיטו היה פעיל במחתרת של האפ.פ.או והשתתף בפעולות חבלה שביצעו חברי המחתרת במשלוח 165 תותחים שהגרמנים כיוונו לחזית המזרחית. יצא מהגיטו עם קבוצת חברי המחתרת בפיקודו של גלאזמן בדרך ליערות נארוץ`, אך בעת המעבר בגשר מעל לנהר הם הותקפו על ידי מארב גרמני ובקרב שהתפתח עם התוקפים נפגע ומת.

לפרטים >>

יענקעלה גייבוש

בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגיטו וילנה (VILNIUS). היה חבר ב"קבוצת המאבק השנייה", בהנהגתו של יחיאל שיינבוים. בספטמבר 1943 ברח ליערות רודניקי וצורף ליחידת "הצנחנים"

לפרטים >>

גרשון גוטלזון גרשקה

כשהגרמנים כבשו את וילנה (Vilnius) נכלא בגטו המקומי. בגטו היה חבר בפ.פ.או. ובהמשך יצא ליער והצטרף לפרטיזנים. אחרי המלחמה היגר לצרפת.

לפרטים >>

יפה אנגלמן (גלר)

חברת "החלוץ הצעיר - פרייהייט". בזמן הכיבוש הגרמני נכלאה בגיטו וילנה (VILNIUS). השתייכה לגרעין של "קבוצת המאבק השנייה" שבראשה עמד יחיאל שינבויים. בעלה יצחק אנגלמן עבר לביאליסטוק (BIALYSTOK) עם קבוצתו של מרדכי טננבוים שם השתתף במרד הגיטו, נפל לידי הגרמנים ושולח למאידאנק (MAJDANE). יפה נשארה בוילנה מפאת היותה בהריון (ילדה בת שנספתה). יצאה באופן מאורגן ליערות והצטרפה לפרטיזנים.
עלתה ארצה.

לפרטים >>

חוה גלזר חווקה

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) נכלאה בגיטו המקומי. הצטרפה למחתרת של האפ.פ.או. בהמשך ברחה מהגיטו ליערות רודניקי ולחמה נגד הגרמנים.

לפרטים >>

טוביה גלפרן טבקה

בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (VILNIUS). חבר המחתרת של האפ.פ.או. כשעבד בכפייה אצל הגרמנים השחית דברי דאר צרורות - דאר צבאי וחבילות שנשלחו לחיילים בחזית. היה מראשוני היוצאים ליערות נארוץ` משם עבר ליערות רודניקי. השתתף בפעולות קרביות רבות של יחידתו.

לפרטים >>

דובה דבלטוב

חברת המחתרת של האפ.פ.או. בגטו וילנה (VILNIUS). יצאה מהגטו ליערות רודניקי והצטרפה לפרטיזנים. שימשה כקשרית ומורת דרך לחברי המחתרת מגטו וילנה לפרטיזנים ביערות רודניקי. באחד המבצעים הללו נתפסה על ידי כוחות האוייב והושמה במעצר. הצליחה לברוח משם, שבה ליחידתה והמשיכה בפעילותה. היתה בין משחררי העיר וילנה. נספתה בהפצצה אווירית גרמנית.

לפרטים >>

בלה גריז`בסקי

היתה חברה בארגון המחתרתי של האפ.פ.או. בגיטו וילנה (VILNIUS). יצאה ליער והצטרפה לפרטיזנים.

לפרטים >>

הוגו גרונר

בגיטו וילנה (VILNIUS) היה חבר באירגון המחתרתי של "קבוצת המאבק השנייה". יצא ליער והצטרף לפרטזנים.

לפרטים >>

ישראל דובצ`נסקי ישראליק

חבר בארגון האפ.פ.או. בגיטו וילנה (VILNIUS). יצא מהגיטו בקבוצה הראשונה של חברי המחתרת ליערות נארוץ` והצטרף לפרטיזנים.

לפרטים >>

רבקה מדייסקר

היתה כלואה בגיטו וילנה (VILNIUS). חברה במחתרת של האפ.פ.או. בתחילת שנת 1942 נשלחה על ידי תנועתה "השומר הצעיר", לפעול בגיטו ביאליסטוק (BIALYSTOK). אחרי דיכוי מרד הגיטו בביאליסטוק (אוגוסט 1943) המשיכה לפעול בצד הארי כשהיא מרכזת את פעולות העזרה (מזון ומקומות מסתור) ליהודים שנמלטו מהגיטו. נלכדה על ידי הגרמנים כשהיא פצועה קשה. אושפזה בבית חולים נוצרי שם העמידה פני נוצריה. מתה מפצעיה בייסורים ונקברה בבית הקברות הנוצרי בביאליסטוק.

לפרטים >>

סוניה (שיינה) מדייסקר

משחר נעוריה היתה קומוניסטית פעילה בעיר וילנה (VILNIUS). בימי השלטון הפולני (לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה) ריצתה שמונה שנות מאסר בגין פעילות זו. בזמן הכיבוש הגרמני נכלאה בגיטו וילנה. פעילה מרכזית במחתרת האנטינאצית של האפ.פ.או. שימשה קשרית עם המחתרות האנטינאציות שמחוץ לגיטו. יציאתה ליער והצטרפותה ללחימה הפרטיזנית נדחתה עקב פעילות זו. בחודש מאי 1944 הותקפה על ידי אנשי הגסטאפו, בעת ששהתה בדירתו של פעיל קומוניסטי בעיר. הנסיון לאבד את עצמה לדעת לא צלח בידה, היא רק נפצעה נתפסה ונסגרה במרתפי הגיסטאפו, שם נחקרה בעינויים. לבסוף הוצאה להורג. אחרי מותה עוטרה באותות צבאיים על ידי ממשלת פולין וכן על ידי הממשלה הליטאית הסובייטית.

לפרטים >>

ברל דרוזגניק ברל`ה

בקיץ 1941 נכלא בגטו וילנה (Vilnius). הצטרף למחתרת האנטינאצית שפעלה בגטו. ביולי 1943 יצא, בקבוצתו של יוסף גלזמן, ליערות נארוץ` והצטרף לפרטיזנים. מילא שליחויות במטה החטיבה הפרטיזנית הליטאית בעת התארגנותה של זו ביערות קזיאן ונארוץ`.

לפרטים >>

ישראל דושינסקי

נכלא בגטו וילנה (Vilnius). היה חבר במחתרת של האפ.פ.או. ברח מהגטו, יחד עם קבוצת חברים שבראשה עמד יוסף גלאזמן, ליערות נארוץ`. נפל בקרב.

לפרטים >>

פולה דייכס

סטודנטית לרפואה באוניברסיטת וילנה (Vilnius). בתקופת הכיבוש הנאצי נכלאה בגטו וילנה. פעלה במחתרת הפ.פ.או. נתפסה על ידי הגסטפו בדרך מוילנה לורשה (Warszawa) ונורתה במקום.

לפרטים >>

מארק דבורז`צקי

למד רפואה באוניברסיטת וילנה (Vilnius), כשזו היתה תחת השלטון הפולני והיה יושב ראש אגודת הסטודנטים היהודים באוניברסיטה. כשוילנה נכבשה על ידי הגרמנים נכלא בגיטו המקומי. בגטו היה חבר המחתרת של הפ.פ.או.; היה פעיל בתחום הסוציאלי והתרבות. הוגלה למחנות הריכוז באסטוניה (Estonia) וניצל. אחרי המלחמה חיבר מספר ספרי מחקר על ההתרחשויות בתקופת השואה ובינם: הירשקע גליק דער מחבר פון פארטיזאנער הימן, פאריס, 1966. מחנות היהודים באסטוניה 1942 – 1944, הוצאת יד ושם, 1970. ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948.

לפרטים >>

שרה דבלטוב

כשוילנה (Vilnius) נכבשה על ידי הגרמנים נכלאה בגטו המקומי. בגטו הצטרפה למחתרת של האפ.פ.או. יצאה מגטו וילנה עם קבוצת חברים לגטו ביאליסטוק (Bialystok) שם פעלה במסגרת האי"ל. השתכנה בצד הארי שבעיר ושימשה מקשרת של המחתרת הלוחמת בגטו ביאליסטוק. נלכדה על ידי הגסטאפו, נחקרה בעינויים ונרצחה.

לפרטים >>

זלמן טיקטין

מצעירי הלוחמים בגטו וילנה (Vilnius). התיתם מהוריו שנרצחו על ידי הגרמנים, למד בבית הספר המחתרתי בגטו, אך היה כבר פעיל בביצוע מעשי חבלה נגד הגרמנים. עבד במחסן נשק משם גנב נשק והבריח אותו לגטו ומוסרו לרשות המחתרת. על דעת עצמו תכנן פיצוץ בנין הגסטאפו בעיר, אך תכנית זו לא יצאה לפועל. פעם הבחין ברכבת תחמושת שנכנסה למסוף שעל יד המחסן וללא עזרת אחרים הצליח לחדור לאחד הקרונות והחל לאסוף, ולמלא לתוך שק, פצצים וסרטי כדורים. אחד השומרים השגיח בו ופתח לעברו באש. זלמן נתפס והוכנס לצינוק, ניסה לברוח, אך נפצע בעת מנוסתו והובל לבית חולים. הממונה הגרמני על הגטו ביקש לקנות את ליבו בפיתויים שונים כדי שיגלה את שמות שולחיו. זלמן דחה את כל אמצעי השידול, קרע את התחבושות שעל גופו ומת מוות יסורים בלי לגלות לאוייב דבר.

לפרטים >>

ירחמיאל פילובסקי

בעת הכיבוש הגרמני היה כלוא בגטו וילנה (Vilnius). בגטו היה חבר פעיל במחתרת האפ.פ.או. עסק ברכישת נשק והברחתו לגטו. ברח מהגטו והצטרף לפרטיזנים.

לפרטים >>

בתיה זיבקוביץ`

חברה בפ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). יצאה ליער ביולי 1943 עם הקבוצה שבפיקודו של יוסף גלאזמאן. לחמה בגדוד היהודי "נקמה" ועם חיסולו עברה לשורות הבריגדה של "מארקוב". נהרגה ב- 20 בדצמבר 1943 מפליטת כדור מרובהו של פרטיזן שיכור.

לפרטים >>

משה צ`וך

יצא מגטו וילנה (Vilnius) בקבוצה מאורגנת ליערות נארוץ`, בסתיו 1943. לחם במסגרת הגדוד הפרטיזני היהודי "נקמה". לאחר פירוק הגדוד יצא עם קבוצת חברים מזרחה כדי לחפש דרך להצטרף ליחידה פרטיזנית אחרת. נהרג בדרך על ידי איכרים.

לפרטים >>

ליזה מאגון

היתה מנהלת הקן של "השומר הצעיר" בוילנה (Vilnius). חברה בקיבוץ ההכשרה "הבוקע", פעילה בתנועה כשזו פעלה במחתרת בתקופת השלטון הסובייטי. בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה והיתה חברה פעילה בפ.פ.או. מטה הארגון צייד אותה בניירות אריים ותחום פעילותה היה לקיים את הקשר בין הגטו והחוץ; היתה נכנסת ויוצאת מהגטו תוך מילוי משימות רכש והכנסת נשק למחתרת בגטו. בפעילות זו סיכנה את חייה יום יום. כשנודע לפ.פ.או. בוילנה על סכנת החיסול המאיימת על היהודים בגטו אושמינה (Oszmiana) נשלחה לשם כדי להזהיר על הסכנה ולסייע להם בבריחה ליער. כשיצאה פקודה מטעם שלטונות הכיבוש שעל האוכלוסיה הלא יהודית להחליף את התעודות התיצבה במשרדי הגסטאפו בתור ארית המבקשת למלא אחרי הנדרש. אולם הגסטאפו עקב אחריה מזמן וכשהתייצבה נאסרה מיד. מטעם הארגון נעשו מאמצים רבים כדי לשחררה,אך נסיונות אלה לא הצליחו. ליזה נלקחה לפונאר (Ponary) והוצאה להורג. לפני הוצאתה להורג הצליחה להעביר פתק לחבריה בו ביטאה את דבקותה במטרות הארגון היהודי הלוחם. הפ.פ.או. הנציח את זכרה על ידי הכללת שמה בסיסמת הגיוס: "ליזקה רופט" ("ליזקה קוראת").

לפרטים >>

משה הויז (האוז)

בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). ב- 20 בדצמבר 1941 ערכו הגרמנים מצוד אחרי יהודים שנועדו להוצאה להורג. הויז הסתתר, יחד עם עוד כ- 20 יהודים, במחבוא. אך הגרמנים גילו את המסתור וציוו על היהודים לצאת משם ולהתמסר לידיהם. היהודים לא נשמעו לקריאה והגרמנים פרצו לתוך המחבוא. באותה עת הויז וגולדשטיין תקפו את הגרמנים באגרופיהם ובעקבותיהם עשו כן כל הנוכחים. במאבק זה כל היהודים שהיו במקום ניספו.

לפרטים >>

לא ידוע גלזר

היה כלוא בגטו וילנה (Vilnius) הועסק בעבודת-כפייה במוסך צבאי גרמני. יחד עם אדם בשם ואזגל חיבל במנועי המכוניות על ידי כך שהוציא ברגי-חיבור.

לפרטים >>

חיים ספוקויני

חבר הפ.פ.או. יצא מגטו וילנה (Vilnius) ב- 23 ביולי 1943 בקבוצה שבפיקודו של יוסף גלאזמן. נפל במארב הגרמני על גשר הנהר ווילייקה בעת שהקבוצה ניסתה להגיע ליערות נארוץ`.

לפרטים >>

חיה טיקוצינסקי חייצ`ה

חברת הפ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). יצאה ליער ב- 25 ביולי 1943 ב"קבוצת ליאון" (על שם יצחק ויטנברג) כשבראשה יוסף גלאזמן, והגיעה ליערות נארוץ`, אך היחידה הפרטיזנית של "מארקוב" סירבה לקבלה לשורותיה. פרטיזן יהודי שנקלע לסביבה הסכים לקחת איתו מספר צעירים מאלה שנדחו על ידי מארקוב ולהביאם ליחידתו. טיקוצינסקי הצטרפה לקבוצה שהלכה עם פרטיזן זה. בדרכם נכנסו לביתו של איכר להשיג מזון. האיכר הזמינם לארוחה. בשעה שסעדו הוקף הבית על ידי כנופיית איכרים והם תקפו את הסועדים בגרזנים. כל הקבוצה, פרט לאחד (שלמה קנטורוביץ ) נרצחו, כולל חיה טיקוצינסקי.

לפרטים >>

שמואל גלר

הגיע ליחידה הפרטיזנית של בילסקי ללא נשק. בתחילה הוצב לשמירה בלבד. לאחר תקופה מסויימת השיג נשק והשתלב ביחידה כלוחם.

לפרטים >>

מרה ראף (רודנסקי)

יצאה מגטו וילנה (Vilnius) עם קבוצת לוחמים מה-אפ.פ.או. ליערות נארוץ`. לחמה במסגרת הגדוד היהודי "מסט". לאחר פירוק הגדוד לא נתקבלה לגדוד לוחם אחר. יחד עם שישה מחבריה חיפשה דרך ליחידה פרטיזנית אחרת. בדרך נרצחה יחד עם כל אנשי הקבוצה, על ידי איכרים שהתנפלו עליהם בקרדומים. היה זה באביב 1944.

לפרטים >>

אסתר לנדאו

יצאה מגטו וילנה (Vilnius) עם קבוצת לוחמים מהפ.פ.או. ליערות נארוץ`. הצטרפה לגדוד הפרטיזני היהודי "מסט" ולחמה בשורותיו נגד האוייב הנאצי. לאחר שהגדוד פורק לא נתקבלה לגדוד לוחם אחר. היא, ועוד חמישה מחבריה המשיכו לחפש יחידה פרטיזנית שתסכים לצרף אותם לשורותיה, אך בדרכם הם נפלו למלכודת שטמנו להם איכרים מהסביבה, אשר תקפו את אסתר וחבריה ורצחו את כולם.

לפרטים >>

יעקב ראף יאשקה

בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). הצטרף למחתרת האפ.פ.או. ומונה למפקד מחלקה. בהיותו מועסק בעבודת-כפיים במוסך צבאי גרמני (הק.פ. .H.K.P) חיבל בכלי הרכב שהיו שם. יצא ליער נארוץ` והצטרף לגדוד הפרטיזני "מסט". כשהגדוד פורק ניסה להצטרף ליחידה פרטיזנית רוסית, אולם אלה שדדו את נשקו וגירשו אותו מהמקום. בהמשך נדודיו עם קבוצתו התנפלו עליהם איכרים מהסביבה ורצחו אותו, יחד עם עוד חמישה אנשים מקבוצתו.

לפרטים >>

קופל ויינשטיין

היה מוסיקאי ומלחין שחיבר לחנים לשירי התקופה. בזמן הכיבוש הנאצי היה בגטו ביאליסטוק (Bialistok). היה חבר המחתרת והשתתף במרד שפרץ בגטו. לאחר מכן יצא ליערות הסביבה. היה בגדוד היהודי "פארויס" (קדימה) ונפל באחד הקרבות בנסיבות לא ידועות.

לפרטים >>

לייב - אריה ויינשטיין לייבל

היה בריכוז "השומר הצעיר" בוילנה (Wilnius). בימי הכיבוש הנאצי חי בגטו ביאליסטוק (Bialystok). נמנה עם פעילי המחתרת והשתתף במרד שפרץ בגטו. הוא נתפס וגורש אך קפץ מהרכבת והגיע ליער. נפל בקרב עם כח גרמני שרדף פרטיזנים. אריה כתב שירים על התקופה וניהל יומן, אך כתביו לא נשתמרו.

לפרטים >>

פסח ברז`ק פייטיה

בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). ברח מהגטו ליערות נאליבוקי (Naliboki) והצטרף לפרטיזנים. בגדודו מונה למפקד מחלקה. לחם באומץ לב נגד החיילות הנאציים ועוזריהם. היגר לארצות הברית.

לפרטים >>

מקור הרשימה: ארגון הפרטיזנים

 

צרו איתנו קשר:

שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
עמוד-בית-V2_0000s_0000_Rectangle-4-copy-7

צרו קשר

איגוד יוצאי וילנה (בית וילנה והסביבה)
שד' יהודית, 30 תל אביב

למכתבים: ת.ד. 1005, רמת השרון, 4711001 טלפון 5616706 03
vilna.association@gmail.com

הפייסבוק שלנו

שינוי גודל גופנים
ניגודיות