תולדות האיגוד

תולדות האיגוד / מיכאל שמייביץ ז"ל (נכתב בשנת 2013)

עם סיומה של מלחמת העולם השנייה הגיעו שרידי השואה לארץ ובפיהם בשורות איוב על השמדתם של יהודי וילנה. קבוצות פעילים יוצאי וילנה התאגדו והקימו בשנת 1946 את "איגוד יוצאי וילנה לעזרה והצלה". תקנון האיגוד, שחלקו מובא להלן, משקף צרכים הנובעים ממצוקות הזמן שעיקרם מתן עזרה לניצולים והנצחת קדושי העיר:

א."לדאוג לשיכון החברים, שמוצאם מווילנה או מסביבותיה, שהשתקעו או שישתקעו בארץ ישראל, וכן לדאוג לסידור החברים בחיים הכלכליים של הארץ"

ב. "לאסוף חומר בדבר קורות היהודים בעיר וילנה וסביבותיה, ובעיקר היסטוריה של יהודי וילנה בתקופת מלחמת העולם".

בחום, בדבקות ובלהט פעלו חברינו למען המטרות שהציב האיגוד. פעולות תרבות והרצאות, עצרות זיכרון, הקמת מקהלה - כל אלה התקיימו באולמות ומועדונים שונים בתל-אביב. העדר מקום של קבע גרם לתקלות ופגע ברצף הפעולות. כשהבשיל הצורך, הוחלט להקים את בית וילנה.

הוועד להקמת הבית ופעילי האיגוד התכנסו בבית הנשיא זלמן שז"ר, יליד מיר, שהיה קשור למורשת וילנה בכל לבו. הנשיא נתן את ברכתו והבטיח את תמיכתו בהקמת בית וילנה.

הוקם ועד שעם חבריו נמנו דוד יוטן, נתן בזיליאן, משה ויינשטין, גולדה גורדונוביץ – זכרם לברכה, וייבדל לחיים ארוכים - חיים שליט. הוועד החל במבצע איסוף תרומות מחברים בארץ ובחו"ל ולאחר שגם ארגון גלובוקי תרם כספים, התאפשרה רכישת הנכס, וחברי הארגון קיבלו חלק בבעלות עליו.

בבית וילנה התקיימה פעילות תרבותית ענפה, "ווילנער-קלוב" (מועדון וילנה), שאותה יזמו וניהלו במשך שנים רבות החברים לייבל קוריסקי ויחיאל בורגין, זכרם לברכה. אחת לשבוע התקיימו מפגשי חברים ובהם הרצאות והופעות אמנים.

כן הוקמה מקהלת וילנה, "ווילנער-כאָר", שמייסדה הראשון היה איש וילנה ז'ישלין ז"ל, הקיימת כבר כ-50 שנה. בתחילת דרכה היו במקהלה יותר מ-100 איש והיום שרים בה כ-30 נשים וגברים, בתוכם הגב' אלה שק ששרה בה מאז היווסדה. הגב' תמרה אייצס היא המנהלת המוזיקלית של המקהלה זה שנים רבות.

במשך שנים התנהל מאבק עיקש למען הבטחת קיומו של בית וילנה המרכז את נכסי מורשת הקהילה וכולל "אוהל יזכור" - אתר ההנצחה לקדושי שואת יהודי וילנה. לאחר שהאיגוד התגבר על הקשיים חודשו במרץ רב פעילויות, כגון שיפוץ אולם הספרייה, תיוק מסמכים, תמונות ויומנים, מיחשוב ועוד, המאפשרים לחוקרים ולשוחרי מורשת וילנה להגיע אלינו.

הקמת אתר וילנה באינטרנט מהווה אף הוא מכשיר חשוב להאדרת קהילת וילנה - ירושלים ד'ליטא.

קבוצת פעילים מדור ההמשך נוטלים חלק משמעותי בחיי האיגוד ועבודתם הברוכה מאפשרת לכולנו להגשים את התוכניות ובעיקר להבטיח את המשכיותו של האיגוד.

בימים אלה, של ביסוס ותקווה, נזכיר את דור המייסדים, הפעילים ויושבי ראש האיגוד שהלכו לעולמם - אלה שהקימו את בית וילנה ויצקו בו יסודות חומריים ורוחניים שיישמרו לדורות הבאים.

 

 

 

צרו איתנו קשר:

שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
עמוד-בית-V2_0000s_0000_Rectangle-4-copy-7

צרו קשר

איגוד יוצאי וילנה (בית וילנה והסביבה)
שד' יהודית, 30 תל אביב

למכתבים: ת.ד. 1005, רמת השרון, 4711001 טלפון 5616706 03
vilna.association@gmail.com

הפייסבוק שלנו

שינוי גודל גופנים
ניגודיות