איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל
פארבאנד פון ווילנער און אומגעגנט אין ישראל
THE ASSOCIATION OF JEWS FROM
VILNA AND VICINITY IN ISRAEL

 
עברית  |  English  |  

דף הבית >> אודות >> אודות האיגוד
אודות האיגוד
נכתב על ידי: מיכאל שמיביץ, יושב ראש האיגוד
2010

 
עם גמר מלחמת העולם השנייה הגיעו ניצולי שואה לארץ ובפיהם בשורות איוב על השמדתם של יהודי וילנה. קבוצות פעילים יוצאי וילנה התאגדו והקימו בשנת 1946 את "איגוד יוצאי וילנה לעזרה והצלה". תקנון האיגוד שחלק ממנו יפורט להלן משקף את מצוקות הזמן, שעיקרן עזרה לניצולים ופעולות הנצחה לקדושי העיר:
א."לדאוג לשיכון החברים שמוצאם מווילנה או מסביבותיה, שהשתקעו או שישתקעו בארץ ישראל, וכמו כן לדאוג לסידור החברים בחיים הכלכליים של הארץ."
ב. "לאסוף חומר בדבר קורות היהודים בעיר וילנה וסביבותיה ובעיקר בהיסטוריה של יהודי וילנה בתקופת מלחמת העולם."
בחום, בדבקות ובלהט פעלו חברינו למען המטרות שהציב האיגוד. פעולות תרבות והרצאות, עצרות זיכרון, הקמת מקהלה, כל אלה התקיימו באולמות ומועדונים שונים בתל-אביב. העדר מקום קבוע גרם לתקלות והגביל את רצף הפעולות. הבשיל הצורך בקורת גג והוחלט לגשת ולממש את התוכנית של הקמת בית וילנה.
הוועד להקמת הבית ופעילי האיגוד התכנסו בבית הנשיא זלמן שז"ר, יליד מיר, שהיה קשור למורשת וילנה בכל לבו. הנשיא נתן את ברכתו והבטיח את תמיכתו בפרוייקט הקמת בית וילנה.
נוסד ועד להקמת בית וילנה, שהחל במבצע איסוף תרומות. נזכיר את חברי הוועד שהלכו לעולמם: דוד יוטן, נתן בזיליאן, משה ויינשטין, גולדה גורדונוביץ ז"ל, וייבדל לחיים ארוכים חיים שליט.
התקבלו תרומות מחברים בארץ וחוץ לארץ שלא הספיקו למימוש הקניה. ארגון גלובוקי תרם כספים שאפשרו את קניית הנכס והם קבלו חלק מהבעלות על הנכס.
פעילות תרבותית ענפה התקיימה בבית וילנה במסגרת "ווילנער-קלוב" (מועדון וילנה), אותו יזמו וניהלו שנים רבות החברים לייבל קוריסקי ויחיאל בורגין ז"ל. אחת לשבוע התקיימו מפגשי חברים, בהם הרצאות והופעות אמנים.
מקהלת וילנה, "ווילנער-כאר" קיימת כ – 50 שנה . בתחילת דרכה היו במקהלה מעל ל – 100 איש. המייסד ומנהלה הראשון היה איש וילנה ז'ישלין ז"ל. המקהלה ממשיכה בקיומה. יש בה כ – 30 נשים וגברים, בתוכם שני חברים ששרים מאז היווסדה, הגב' אלה שק ומר שמעון קרמר. המנהלת המוסיקלית מזה שנים רבות הנה הגב' תמרה אייצס.
עם הסתלקותם של דור מייסדי האיגוד נשאר חלל ניהולי ריק  וקיום הבית עמד בסכנת חיסול, עקב הצטברות חובות ארנונה לעיריית תל-אביב.
במשך שנים נוהל מאבק עיקש למען הבטחת קיום בית וילנה, בו רוכזו נכסי מורשת קהילת וילנה ואתר ההנצחה לקדושי השואה באוהל ה"יזכור". האיגוד התגבר על הקשיים וכל המרץ הוקדש לחידוש פעילויות תרבות, ביניהן שיפוץ אולם הספרייה, תיוק מסמכים, תמונות ויומנים, מחשוב ועוד. כל אלה מאפשרים לחוקרים ושוחרי מורשת וילנה להגיע אלינו.
הקמת אתר וילנה באינטרנט מהווה אף הוא מכשיר חשוב להאדרת קהילת וילנה- ירושלים דליטא.
קבוצת פעילים מדור ההמשך נוטלים חלק משמעותי בחיי האיגוד, עבודתם הברוכה מאפשרת הגשמת תוכניות והעיקר מבטיחה את המשכיותו של האיגוד.
בימים אלה, של ביסוס ותקווה נזכיר את דור המייסדים, הפעילים ויושבי ראש האיגוד שהלכו לעולמם, אלה שהקימו את בית וילנה, יצקו בו ערכים חומריים ורוחניים שיישמרו לדורות הבאים.
 

 
Samuel Bak Crossing

יושבי ראש האיגוד שהלכו לעולמם

לייב גרוזובסקי
ד"ר אלכסנדר ליבו
חיים קופלביץ
ד"ר מרק דבוז'צקי
דוד יוטן
  

דוד סבירסקי

 

חברי ההנהלה שהלכו לעולמם

 
הרב ד"ר חיים בסוק
ד"ר מישה פייגנברג  
יוסף רדזלי
אריה אורבך
יצחק מיליקובסקי
גולדה גורדונוביץ
סימה קגנוביץ
אברהם קרן-פז
חנוך וילנצ'יק
שמעון לוסקי
יעקב ברוש
 

יהיה זכרם ברוך !
 

 
 

 

 

 

Go Back  Print  Send Page
 e-mail vilna.il@gmail.com בית וילנה, שד' יהודית, 30  ת.ד. 65220,  תל אביב 67016, טלפון 5616706 03
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים