איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל
פארבאנד פון ווילנער און אומגעגנט אין ישראל
THE ASSOCIATION OF JEWS FROM
VILNA AND VICINITY IN ISRAEL

 
עברית  |  English  |  

דף הבית >> אישים >> פרטיזנים >> ד
 
טולה ז`בינסקי טולקה
חברת הפ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). עבדה במחסן של הגרמנים ומתוכו הוציאה חבילות מעילים גרמניים ופרוות ומסרה את הכל לאיכר כדי למכור. בדרך זו נכנס לקופת הפ.פ.או. סכום שם 40.000 רובל. בהמשך יצאה ליער והצטרפה לפרטיזנים.
סלה זקס
אשתו של עורך דין. בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). פעילה במחתרת האפ.פ.או. בהשגת תעודות אריות מזוייפות וטיפלה בחולי המחתרת. תרמה את כל תכשיטיה למחתרת. נרצחה בעת חיסול אחרוני יהודי וילנה ימים ספורים לפני שחרור העיר, על ידי הצבא האדום.
סוניה טלרנט
היתה חברה במחתרת פ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). בהמשך ברחה ליערות רודניקי והצטרפה ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים ועוזריהם.
רשל טברדין רשקה
בזמן הכיבוש הגרמני נכלאה עם בני משפחתה בגטו וילנה (Vilnius) והיא בס"ה בת- 14. היתה חברה בתנועת "השומר הצעיר" והשתייכה למחתרת בגטו. הוריה ובני משפחתה נלקחו באקציה והומתו. רשל נשארה לבדה בגטו, אך מצאה משענת אצל חברי התנועה המבוגרים וכך הגיעה ליערות רודניקי, שם צורפה לגדוד הפרטיזני "נקמה" ועסקה בעבודת משק שונות. עם שחרור האיזור על ידי הצבא הסובייטי שבה עם גדודה לוילנה המשוחררת. נספתה בהפצצת מטוסים גרמנים ימים ספורים בלבד אחרי השחרור.
לייב טרשינסקי
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). נמנה עם פעילי מפלגת "פועלי ציון". היה חבר במחתרת האנטינאצית. נלכד ושולח מהגטו למחנה באסטוניה, שם המשיך בפעילותו המחתרתית והתמסר במיוחד להגשת סיוע לשוכני המחנה. ניספה.
ינקל טורגל
חבר בארגון פ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). נורה למוות על ידי הגרמנים.
יצחק צוז`וי
חבר במחתרת של "קבוצת המאבק השנייה" בגטו וילנה (Wilnius). עמד בראש קבוצה בת 25 לוחמים שיצאה ליערות רודניקי והצטרפה לפרטיזנים. ב- 7 באוקטובר של שנת 1943 פיקד על חולייה מגדוד "המאבק" שחיבלה בעמודי טלפון של האוייב. בחודשי מאי - יוני של שנת 1944 פיקד על חולייה שביצעה משימות חבלה בגשרי הרכבת בציר גרודנה - וילנה ( Grodno - Vilnius).
אברשה צוז`וי
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה ( Vilnius). בגטו היה חבר במחתרת של "קבוצת המאבק השנייה". בהמשך ברח ליערות רודניקי והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הנאצים ועוזריהם. השתתף בפעולות קרביות רבות.
סימה זאק
חברה במחתרת פ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). בהמשך ברחה ליערות רודניקי והצטרפה לפרטיזנים. בין היתר, מילאה תפקיד של מקשרת בין מטה הבריגדה והמחתרת העירונית.
אסתר יפה
מוצאה מבית דתי. פעילה מרכזית בתנועת בית"ר בוילנה (Vilnius). עם כיבוש וילנה בידי הגרמנים, נכלאה בגטו, הצטרפה למחתרת פ.פ.או. (F.P.O), והייתה פעילה מרכזית לצידו של יוסף גלאזמן (Glasman). עסקה בהכנת תעודות מזוייפות ויצירת קשרים על מנת להבריח יהודים אל מחוץ לווילנה. מאוחר יותר עזבה את פ.פ.או ונמנתה על מארגני קבוצה מחתרתית. ארגון הפ.פ.או. הוציא נגדה גזר דין מוות באשמת מסירת ידיעות למפקד המשטרה היהודית בגטו, אולם גזר הדין לא בוצע. גורלה אינו ידוע.
איזיה יאברוב
בן למשפחת סוחרים. בוגר הטכניון. בזמן שהגרמנים כבשו את וילנה (Vilnius), נכלא בגטו המקומי והיה חבר במחתרת. יצא ליערות נארוץ` (Narotsh) והצטרף לפרטיזנים. נשלח מטעמם חזרה לגטו וילנה על מנת להוציא ממנו לוחמים ליחידות פרטיזניות. יאברוב הגיע לגטו באוגוסט שנת 1943, זמן קצר לפני המשלוחים למחנות באסטוניה (Estonia). חברת מחתרת יעצה לו להמתין ימים ספורים במחבוא ורק לאחר מכן לשוב ליער, אולם יאברוב החליט לא להמתין ויצא לדרך. בעת נסיון היציאה, הוא נתקל בקיטל, הממונה על העניינים היהודיים בוילנה. הוא נעצר, חיפוש נערך בגופו, ונמצאו אקדח ורימון. נחקר ועונה עד מוות.
בנימין יעקובסון
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) על ידי הנאצים, נכלא בגטו המקומי והצטרף למחתרת. ב- 6 בספטמבר שנת 1943 יצא ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרף לפרטיזנים.
גרגורי יאשונסקי גרישה
מן הדמויות הבולטות של ה"בונד" (Bund) בוורשה (Warszawa) ובווילנה (Vilnius). בתקופת הכיבוש הגרמני , נכלא בגטו וילנה. מילא שורה של תפקידים מרכזיים במפלגתו. היה חבר ב"יודנראט". דרכו עבר הכסף שנשלח לגטו מה"בונד". הצטרף למחתרת פ.פ.או. (F.P.O.), אולם לא יצא עם לוחמיה ליער. מצא מקלט בביתו של נוצרי. ניצל.
יעקב לבדז` יאנדז`ה
פעיל בקן "השומר הצעיר" בווילנה (Vilnius). חבר בלהקת הדרמטית של תנועתו. היה בהכשרה חלוצית לקראת עלייה ארצה. עם פרוץ המלחמה נמנה על ההנהגה הראשית של התנועה. בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. הצטרף למחתרת, ועסק בזיוף תעודות. בראשית שנת 1942 נמלט מהגטו, והגיע לגטו ביאליסטוק (Bialystok). ב - 5 בפברואר שנת 1943 נטל חלק בנסיון המרי הראשון בגטו זה. הוא נלכד ונשלח ברכבת לטרבלינקה (Treblinka), אולם הצליח לקפוץ מהרכבת ולשוב פצוע לגטו. השתלב שנית בפעילות המחתרת, ועסק בתחומי תרבות וארכיון. נפל במהלך קרבות מרד הגטו בביאליסטוק. הערה: במקורות מסויימים מופיע בשם לבד יאנד`זי (Lebed Janczezi).
ניוסה לובוצקי
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) בידי הגרמנים, נכלאה בגטו המקומי. הצטרפה למחתרת פ.פ.או., הייתה חברה במפקדת "בית`ר" בגטו ובמקביל לפעילות מחתרתית עסקה בתחום התרבות. נמלטה ליערות רודניקי (Rudniki), ולחמה עם הפרטיזנים בגדוד "הנוקם". פעלה כסיירת לאיסוף מודיעין, ומילאה תפקיד בשחרור שבויים סובייטים. גורלה אינו ידוע.
לובה כץ
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). היה חבר במחתרת ובהמשך נמלט ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרף לפרטיזנים . יצא עם יחידתו להתקיף חיל מצב גרמני, אולם המבצע בוטל. בדרכם חזרה לבסיס, ארעה תקרית אש עקב חוסר תיאום ובה יחידות פרטיזניות פתחו באש זו על זו. לובה נפצע בתקרית זו ונותר נכה.
מתתיהו לוין מטס
בתקופת הכיבוש הגרמני בווילנה (Vilnius), היה כלוא בגטו המקומי. חבר מחתרת. פעל להברחת נשק אל תוך הגטו דרך תעלות הביוב. ברח מהגטו והצטרף ליחידה פרטיזנית ביערות רודניקי (Rudniki). ביצע בהצלחה משימות חבלה בקווי המים והחשמל העירוניים. נתפס ע"י הגסטאפו, נעצר, ונמלט בעזרתו של יהודי שהיה קשור למחתרת. נפצע אנושות בקרב עם "הפולנים הלבנים" ונפטר.
שולמית לוין
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) על ידי הגרמנים, נכלאה בגטו המקומי. נמלטה ליערת רודניקי (Rudniki), והצטרפה לפרטיזנים. לחמה בשורותיהם של גדודי "המאבק" ו"מוות לפשיזם". גורלה אינו ידוע.
לא ידוע ינינסקי
חבר במחתרת האפ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). יחד עם אריה (לובה) זיסקוביץ, הוביל קבוצת חברי המחתרת מגטו וילנה ליערות נארוץ`, שם הצטרף לפרטיזנים.
לא ידוע (מוילנה) רבינוביץ`
מוצאו מווילנה (Vilnius), היה פרטיזן ביערות רודניקי, נפל בקרב כשהיה בדרכו לביצוע משימה מטעם יחידתו.
ציפורה בויארסקי ציפה
נולדה בוילנה (Vilnius). עם נישואיה לשלמה בויארסקי מוסילישוק (Vasilishki) עברה לגור בעיירה זו. בעת הכיבוש הגרמני נכלאה יחד עם המשפחה בגטו. לאחר הטבח ביהודי העיירה (מאי 1942) הועברה עם בעלה לגטו שצ`וצ`ין (Szczuczyn). משם נמלטו השלושה ליערות נאצ`ה (Nache) והיו שם במחנה משפחתי. ציפורה בעת המצור הגרמני על יערות נאצ`ה ברחה עם משפחתה ליערות ליפצ`אן (Liptshan) ולאחר שהשיגו נשק התקבלו לגדוד "בורבא". ציפורה שובצה ב"פלוגה הכלכלית" ועבדה במטבח. נהרגה מכדור תועה שנפלט מרובהו של פרטיזן.
אליעזר ורשבצ`יק לולקה
למד בגימנסיה עברית בוילנה (Vilnius). עבד במאפיה של הוריו. עם פלישת הגרמנים לברית המועצות ניסה להימלט מזרחה אך הדבר לא עלה בידיו. חזר לוילנה שם נכלא בגטו. השתייך ל"קבוצת המאבק השניה" של יחיאל, יצא ליערות רודניקי (Rudniki) בספטמבר 1943 והצטרף לפרטיזנים. בהמשך צורף ליחידה של חבלנים, של קפיטן אלקו. אליעזר הצטיין כפרטיזן לוחם וכחבלן. לקח חלק ב- 12 מבצעי חבלה ברכבות גרמניות ובפעולות קרביות אחרות. נפצע פצעי מוות מיריות של איכר ממארב. הומלץ על ידי מפקדיו לאותות: "הדגל האדום ו"גיבור ברית המועצות".
לא ידוע וולץ
חבר במחתרת האפ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius). יצא עם הקבוצה האחרונה של חברי המחתרת ב- 23 בספטמבר 1943 ליערות רודניקי ושם הצטרף לפרטיזנים.
יצחק וולוז`ני
חבר במחתרת בגטו וילנה (Vilnius). חיבל באופן שיטתי במצרכי המזון שהגרמנים שלחו לחזית המזרחית.
מאשה אפרון
חברת המחתרת האנטינאצית בגטו וילנה (Vilnius). היתה פעילה בשטח החינוך.
פניה וולוז`ני
בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). היתה חברה במחתרת בגטו ב"קבוצת המאבק השניה". בחודש ספטמבר 1943 יצאה עם קבוצה מהגטו ליערות רודניקי והצטרפה לפרטיזנים.
דוד וידוציאנסקי דודיק
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). היה חבר פעיל במחתרת הפ.פ.או. בגטו, ואחר כך יצא ליער והצטרף לפרטיזנים.השתתף בפעולות קרביות רבות שניהלה יחידתו נגד הגרמנים ומשתפי הפעולה עימם. נפל בקרב.
הילל אהרונוביץ`

בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). היה חבר במחתרת ובהמשך יצא ליערות רודניקי והצטרף לפרטיזנים. השתתף עם יחידתו בשחרור וילנה מהגרמנים. עלה ארצה בשנת 1960.
פטי קרמר
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). פעילה במחתרת ה"בונד" בגטו. מילאה תפקיד של אשת קשר עם שליח המחתרת הפולנית מוורשה (Warszawa), אשר העביר באמצעותה כסף ומסמכים מזוייפים עבור המחתרת.
שלום סווירסקי
בימי הכיבוש הנאצי נכלא בגטו וילנה (Vilnius). אוהד מחתרת פ.פ.או. רשמית לא היה חבר במחתרת אולם נרתם לעזרתה, וסייע בהברחת אקדחים לתחומי הגטו. נאסר על ידי הגרמנים ועונה. על מנת לשברו, אסר הגסטאפו את שתי בנותיו, אולם הוא לא נשבר ולא גילה דבר. הוצא להורג בפונאר (Paneriai) יחד עם בנותיו.
גביק סידליס
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) על ידי הגרמנים נכלא בגטו. פעל בגטו בבית הדפוס המחתרתי של הפ.פ.או. יצא ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרף לפרטיזנים. הקים בית דפוס בבסיס הפרטיזנים.
לא ידוע וואזגאל
בעת הכיבוש הנאצי נכלא בגטו וילנה (Vilnius). הועסק בעבודות כפיה במוסך צבאי גרמני, יחד עם גלאזר חיבל בקביעות במכוניות גרמניות עד שהוציאון מכלל שימוש.
לא ידוע ויינשטיין
בעת הכיבוש הגרמני, נכלא במחנה עבודה בזדן (Bazdan) שליד וילנה (Vilnius), ועבד שם בכריית כבול. יחד עם שני חברים מהפ.פ.או, בתיאום עם המפקדה, חיבלו בפסי הרכבת בקו וילנה-איגנלינה, על ידי פירוק מאות מטרים של פסי המסילה.
שלמה פרופורץ
ממנהיגי ה"בונד" בוילנה (Vilnius). בעת הכיבוש הגרמני ברח מגטו וילנה לגטו בביאליסטוק (Bialystok). היה נציג מפלגתו בוועד האנטי - פאשיסטי ובאי"ל. לקח חלק בקרבות המרד שפרץ בגטו ביאליסטוק ב - 16 באוגוסט 1943. נפל בקרב.
משה פזדונסקי מישקה
יליד וילנה (Vilnius). חי בז`טל (Dyatlovo). חבר המפלגה הקומוניסטית. בתקופת שלטון הסובייטים עבד במשרה ממשלתית. עם כניסת הגרמנים לז`טל, התחבא בכפר ורכש בו נשק עבור המחתרת בגטו ז`טל. בעקבות הלשנה נאלץ לברוח (יחד עם אלתר דבורצקי, ממקימי המחתרת בגטו) ליערות ליפצ`אן (Liptshan). הצטרף לפרטיזנים ונפל במהלך קרב שניהל עם דבורצקי מול פרטיזנים רוסים.
ריטה פויסט

בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הנאצים נכלאה בגטו, נמנתה עם ראשי המחתרת בגטו. יצאה מהגטו ליערות רודניקי (Rudniki). גורלה אינו ידוע.
וולף רבסקי
מונה למפקד הקבוצה מספר 14 במחתרת פ.פ.או. בגטו וילנה (Vilnius).
אליעזר קלאג לוזר

פעיל ה"בונד" מוילנה (Vilnius). דפס במקצועו. לפני מלחמת העולם הראשונה עבר ללודז` (Lodz), ומשנת 1915 חי בוורשה (Warszawa). כיהן כיו"ר איגוד פועלי הדפוס. עם הכיבוש הנאצי נשאר בוורשה. נכלא בגטו ורשה, ובהמשך הצטרף למחתרת ה"בונד" בגטו. ניהל את אחד המטבחים העממיים בגטו. מן הדמויות המרכזיות במחתרת ה"בונד". נספה בימי קרבות מרד אפריל.
אברהם רבינוביץ`
נלחם נגד הגרמנים והפולנים הלאומנים (.A.K). נפל בקרב בהיותו בשליחות גדודו לביצוע משימה.
משה ראדזייביץ מונייק
בוגר הגימנסיה בוילנה (Vilnius). מראשי "מסדה" בעיר. בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת פ.פ.או. עבד מטעמה במשטרה היהודית בגטו. יצא ליערות והצטרף לפרטיזנים. תחילה שירת בגדוד "המאבק" ומאוחר יותר היה סייר בגדוד "נקמה". נתפס במהלך משימת סיור ועונה עד מוות.
יצחק רטנר
מהנדס מוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו. עם חיסול הגטו נשלח למחנות המוות. ניצל.
ישראל רוזין
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת "קבוצת המאבק השנייה". יצא ליערות עם קבוצה בפיקודו של אלחנן מגיד.
ישראל רוזוב
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים נכלא בגטו המקומי. חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו. יצא ליערות רודניקי (Rudniki) והצטרף לגדוד הפרטיזנים "המאבק". נטל חלק בקרבות ובמשימות חבלה. נפל בדרכו לשליחות פרטיזנית ביערות נארוץ` (Narotsh).
צבי רגולין
חבר "השומר הצעיר" בוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. הצטרף למחתרת הפ.פ.או. בגטו ומונה למפקד יחידה.
יצחק רוגלין
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). לוחם במחתרת פ.פ.או. בגטו. יצא ליערות עם קבוצה בפיקודו של גלאזמן, והצטרף ללחימה בשורות גדוד "נקמה".
משה רודניצקי יודקה
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). מפקד אחת מקבוצות המחתרת שיצאו מהגטו ליערות הסביבה. ביער לחם בשורות גדוד הפרטיזנים "נקמה".
דינה רויזנוולד
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). חברת מחתרת פ.פ.או. בגטו. יצאה ליער והצטרפה לפרטיזנים. פעלה כקשרית בין הפרטיזנים ביער למחתרת בגטו.
חיים רובשוב
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת "קבוצת המאבק השנייה" בגטו.
אברהם רוטקין
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת פ.פ.או. בגטו. יצא ליערות והצטרף לפרטיזנים.
ניסן רויטברט ניסקה
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה (Vilnius). חבר במחתרת "קבוצת המאבק השנייה" בגטו. יצא ליערות והצטרף ללחימה בשורות הפרטיזנים.

 
מקור הרשימה: ארגון הפרטיזנים

 

Go Back  Print  Send Page
 e-mail vilna.il@gmail.com בית וילנה, שד' יהודית, 30  ת.ד. 65220,  תל אביב 67016, טלפון 5616706 03
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים